Biopsie prostaty

Biopsie prostaty se provádí při podezření na nádor prostaty. Vyšetření indikuje ošetřující urolog v případě vyšších hodnot prostatického specifického antigenu (PSA), nebo při podezření z klinického vyšetření prostaty. Prostata je jako jeden z mála orgánů nacházejících se v pánvi dobře vyšetřitelná pohmatem přes konečník. Během biopsie se odebírají vzorky tkáně prostaty. Vyšetření se provádí speciální jehličkou za pomoci ultrazvukové sondy zavedené do konečníku.  Odběr by měl dosahovat nejméně 10 – 12 vozků tkáně, počet vzorků závisí na velikosti prostaty, počtu předchozích vyšetření a také na ultrazvukovém obraze v průběhu vyšetření. Toto spíše nepříjemné než bolestivé vyšetření lze doplnit lokálním znecitlivěním tkáně v okolí prostaty Mesocainem podaným jehlou v úvodu vyšetření.