Hmatný útvar na varleti nebo v šourku?

V případě hmatného útvaru v šourku je nutné do 24 hodin navštívit ambulantního urologa, či nemocniční urologické pracoviště, které na základě vyšetření stanoví diagnózu. Tato urgentnost vyšetření je z důvodu nutnosti vyloučit nádor varlete, neboť postižené varle je třeba vzhledem k agresivitě tohoto onemocnění co nejdříve odstranit.

Nádorové onemocnění varlete je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů mezi 15. - 40. rokem života. K vyloučení onemocnění je suverénní metodou ultrasonografie. Vzhledem k věkové skupině u které se toto onemocnění vyskytuje je potěšující alespoň fakt, že současné léčebné postupy jsou vysoce efektivní a téměř všichni pacienti po absolvování správného terapeutického postupu jsou vyléčeni.

Přesto se jedná o závažné onemocnění. Každý pacient, který si vyhmatá nejasný útvar na varleti, by měl neodkladně navštívit urologa, kde bude vyšetřen jako akutní pacient, ačkoliv netrpí žádnými obtížemi.