Nádor prostaty (karcinom prostaty)

Nádor prostaty (lidově rakovina) je nejčastějším nádorovým onemocněním u mužů a druhou nejčastější příčinou smrti mužů na nádor. Výskyt tohoto onemocnění v ČR neustále stoupá. Onemocnění zpočátku probíhá bez jakýchkoliv příznaků. V případě záchytu onemocnění v časném stadiu je vysoká pravděpodobnost jeho úplného vyléčení. Podezření na nádor prostaty může stanovit urolog z vyšetření prostaty pohmatem přes konečník, nebo ze zvýšené hladiny PSA (prostatického specifického antigenu) při odběru krve. Potvrzení onemocnění vyžaduje odběr vzorků tkáně prostaty biopsií a mikroskopické zhodnocení vzorků patologem.

V případě prokázaného nádoru prostaty je nutné stanovit rozsah onemocnění, tj. zda je onemocnění lokalizované (pouze v prostatě), lokálně pokročilé (přesahující pouzdro prostaty) či generalizované (prokazatelná ložiska onemocnění ve vzdálených orgánech).

Při doporučení léčby je vždy třeba zhodnotit fyzický stav pacienta a doporučit léčebný postup, z kterého bude mít pacient v dlouhodobém horizontu největší prospěch, tedy léčbu nejen odpovídající rozsahu onemocnění, ale i fyzickému stavu nemocného s přihlédnutím na její náročnost a vedlejší účinky.

Pokud je onemocnění lokalizované pouze na prostatu lze provést operaci spočívající v radikálním odstranění prostaty, nebo ozáření prostaty (radioterapii). Toto onemocnění se vyvíjí v porovnání s nádory ostatních urologických orgánů poměrně pomalu. Za určitých okolností lze dle agresivity určené z histologického vyšetření zvolit pouhé sledování – metoda přísného dohledu. 

Pokročilý karcinom prostaty lze také léčit, šance na úplné vyléčení je však podstatně nižší, než u karcinomu v počátečním stadiu. V případě generalizace onemocnění operační léčba, či radioterapie již nejsou pro pacienta přínosem. V tomto stádiu se doporučuje léčba, která se snaží ovlivnit onemocnění prostřednictvím snížení hladiny testosteronu (mužský pohlavní hormon), tzv. androgen deprivační terapie (antiandrogeny, LHRH analoga, či v některých případech odstranění obou varlat).

Nádor prostaty postihuje muže převážně po padesátém roce života, ale bylo prokázáno, že v některých rodinách se rakovina prostaty objevuje prakticky u mužů všech generací, kteří se dožili určitého věku. Přibližně u 10 % nemocných se předpoklady pro toto onemocnění dědí. V případě mužského příbuzného s tímto onemocněním by preventivní urologická vyšetření 1 x za rok měla probýhat již od 40tého roku života.

Řada vyléčených pacientů vděčí za úspěšnou léčbu včasnému rozpoznání choroby při preventivním urologickém vyšetření.