Profesní životopis 

MUDr. Michal Rejchrt

VŠ vzdělání:

1993 - 1999 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Postgraduální vzdělání:

2004 atestace 1. stupně oboru urologie

2009 přiznání specializované způsobilosti v oboru urologie

Klinická praxe:

1. 7. 1999 - 31.10.1999 sekundární lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Kadaň

15. 2. 2000 - 28. 2. 2001 sekundární lékař Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady

Od 1. 3. 2001 sekundární lékař Urologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Od r. 2004 urologický konsiliář Spinální jednotky 2.LF UK a FN Motol

Od r. 2005 urologický konsiliář Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol

Od r. 2013 vedoucí lékař ambulantní části Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Od r. 2016 externí konzultant Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Klinická hodnocení:

Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT) ARI 40005 (2004-2009)

SOlifenacin in NeurogenIC Detrusor Overactivity (SONIC) 905-EC-005 (2010-2011)

Prospektivní, randomizovaná, multicentrická studie hodnotící efektivitu a bezpečnost metody PRENS ve srovnání s aktivním komparátorem (PTNS) v léčbě symptomů hyperaktivního měchýře u pacientů po selhání předchozí farmakologické léčby. KS-2015-06-PRENS  (2018-2019)

12-weeks, Open-label, Randomized, Multicenter, Study to Evaluate Safety, Tolerability and Efficacy of the Home-Based URIS™ Transcutaneous Electrical NeuroModulation (TENM™, Tesla Medical) therapy vs. Solifenacin in Treatment Naïve Subjects With Overactive Bladder (OAB). 2019-003321-14 (2020-2021)

Open-label, Multi-center Study to Evaluate the Efficacy of the Home-Based Electrical Transcutaneous NeuroModulation  (eTNM) Treatment Via Nerve Stimulator URIS I (Tesla Medical) in the Treatment of Overactive Bladder (OAB) in Subjects Who Failed Any Pharmacotherapy. NCT05211193 (2022)

 

Specializované profesní zaměření:

Dysfunkce dolních močových cest, stresová inkontinence u mužů a žen.

Rozvoj nových terapeutických metod:

2013 udělení patentové ochrany „Elektroda pro perkutánní neurostimulační léčbu“ a „Detektor reflexních pohybů neurostimulačních pulzů při rezonanční elektrické neuromodulační léčbě“.

2017 první implantace sakrální neuromodulace Inter Stim II v České republice v urologické indikaci.

2017 zavedení implantace arteficiálního sfinkteru AMS 800 ve Fakultní Nemocnici v Motole.

Přednášky:

Od roku 2002 pravidelná přednášková činnost na výročních konferencích České urologické

společnosti, urologických a onkologických sympóziích.

Publikace:

M. Rejchrt, L. Jarolím, I. Kawaciuk, M. Schmidt, P. Verner, P. Dušek, M. Fabišovský, V.  Kaliská, P. Hanek, J. Soukup: Korelace klinického a patologického stádia u radikální prostatektomie Vybrané otázky onkologie VII. Galén publishing a.s. 2003; 11: 26-27.

M. Rejchrt, L. Hyršl, V. Hyšperska, J. Křiž: Hodnocení výsledků urologické léčby u nemocných po míšních poraněních. Česká urologie 2006;10(2): 60.

M. Rejchrt, I. Kawaciuk, J. Novák, L. Jarolím, P. Dušek, J. Jerie, J. Soukup: Exulcerovaný nádor varlete raritní velikosti. Urologie pro Praxi 2007; 8(4): 16.

Rejchrt M., Kawaciuk I., Jarolím L., Schmidt M., Chocholatý M.: Léčba nemocných s Fourniérovou gangrénou. Česká urologie 2008;12(2): 101. 

M. Rejchrt, I. Kawaciuk, L. Jarolím, M. Schmidt: Léčba nemocných s Fourniérovou gangrénou. Česká urologie 2008;2: 110.

M. Rejchrt, M. Chocholatý, I. Kawaciuk, L. Jarolím, R. Pádr, M. Roček: Léčebná embolizace vysokoprůtokové arteriovenózní malformace pravé ledviny - kazuistika. Česká Urologie 2009; 13 (4):261.

M. Rejchrt, L. Jarolím, Š. Veselý,M. Babjuk, M. Schmidt, V. Šturcová Kaliská, I. Minárik: Radikální prostatektomie s histologickým nálezem pT0. Česká urologie 2010; 14(4): 203 -276.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Neuromodulace dolních močových cest u pacientů s hyperaktivitou detruzoru. Česká urologie 2010;14(4): 39.

M. Rejchrt: Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - péče urologa na spinální jednotce. Česká urologie 2011;15(Suppl. 1): 3 -7.

M. Rejchrt, M. Schmidt, K. Havlová: Periferní neurostimulace nervus tibialis posterior u pacientů s refrakterní hyperaktivitou detruzoru. Česká urologie 2011; 15(2): 75.

M. Rejchrt, M. Schmidt, K. Havlová, L.Jarolím, M. Babjuk: Peripheral stimulation of nervus tibialis in patiens with detrusor hyperaktivity. 2011; European Urology Supplements, Volume 10, No. 9, str. 621.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Elektroda pro perkutánní neurostimulační léčbu hyperaktivity detruzoru. Česká urologie 2012; 16 (10): 57.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Perkutánní aferentní neurostimulace větví nervus ischiadicus neurorezonanční frekvencí - pilotní projekt. Česká urologie 2012; 16 (10): 57.

M. Rejchrt: Využití neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest. Česká urologie 2012;16(1): 5 -12. M. Rejchrt, M. Schmidt, B. Binek, L. Karolín: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency - Pilot project. Eur Urol Suppl 2012; 11(4): 100.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Zhodnocení výsledků léčby hyperaktivity detruzoru perkutánní rezonanční elektromagnetickou neurostimulací (PRENS) a periferní neurostimulací nervus tibialis posterior (PTNS). Česká Urologie 2013;17(1): 39.

K. Havlová, M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Evaluation of results of the treatment by percutaneous neurostimulation and posterior tibial nerve stimulation in the treatment of patients suffering from detrusor overactivity. Eur Urol Suppl 2013; 12(4): 1140.

M. Rejchrt: Chirurgická léčba ženské stresové inkontinence. Lékařské listy. 2013, 5: 14-16.

J. Kříž, M. Rejchrt: Autonomní dysreflexie - závažná komplikace u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N. 2014; 77/110(2): 168-173 ISSN 1210-7859 Impakt faktor: 0, 0,279  

M. Rejchrt: Použití sakrální neurostimulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest. Acta medicinae. 2014; 4: 59-60.    

M. Rejchrt, K Havlová: Moderní léčba hyperaktivního měchýře. Postgraduální medicína. 2014, 10, 4: 45-47, ISSN 1212-4184.

M. Rejchrt, K. Havlová, J. Kříž: Prevence recidivujících uroinfekcí intravezikální instilací kyseliny hyaluronové a chondroitinsulfátu u pacientů po míšním poranění. Česká urologie 2014;18 (1): 35.

M. Rejchrt, K. Havlová, J. Kříž: Vývoj bakteriální rezistence v postakutní fázi po míšním poranění v průběhu 10 let. Česká urologie 2014;18 (1): 36.

M. Rejchrt: Perkutánní tibiální neurostimulace. Česká urologie 2015;19 (3): 90.

Kříž J., Rejchrt M., Čechová M. Poranění míchy – příčiny, důsledky, organizace péče; ISBN 9788074924248. Kapitola – Urogenitální systém. 2. místo soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2019 kategorie C monografie.

Krhut J, Peter L, Rejchrt M, Slovak M, Skugarevska B, Zvara P. Peroneal Electric Transcutaneous NeuroModulation (eTNM®): A Novel Method for the Treatment of the Overactive Bladder. J Healthc Eng. 2021 Oct 6;2021:4016346.

Krhut J, Rejchrt M, Skugarevska B, Grepl M, Zvara P. Peroneal Electrical Transcutaneous NeuroModulation as a New Treatment for Patients with Overactive Bladder: An Initial Clinical Experience. Urol Int. 2022;106(7):658-663.

Krhut J, Rejchrt M, Slovak M, Dvorak RV, Grepl M, Zvara P. Peroneal electrical transcutaneous neuromodulation in the home treatment of the refractory overactive bladder. Int Urogynecol J. 2023 Jun;34(6):1253-1260.

Rejchrt M, Krhut J, Gärtner M, Blok BFM, Zvara P. Effect duration of the initial course of peroneal electrical Transcutaneous NeuroModulation in patients with overactive bladder. World J Urol. 2023 Jun;41(6):1629-1634.

Krhut J, Rejchrt M, Slovak M, Dvorak RV, Peter L, Blok BFM, Zvara P. Prospective, Randomized, Multicenter Trial of Peroneal Electrical Transcutaneous Neuromodulation vs Solifenacin in Treatment-naïve Patients With Overactive Bladder. J Urol. 2023 Apr;209(4):734-741.

Krhut J, Tintěra J, Rejchrt M, Skugarevská B, Zachoval R, Zvara P, Blok BFM. Differences between brain responses to peroneal electrical transcutaneous neuromodulation and transcutaneous tibial nerve stimulation, two treatments for overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2023 Aug;42(6):1352-1361.