Profesní životopis 

MUDr. Michal Rejchrt

VŠ vzdělání:

1993 - 1999 2.lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Postgraduální vzdělání:

2004 atestace 1. stupně oboru urologie

2009 přiznání specializované způsobilosti v oboru urologie

Klinická praxe:

1. 7. 1999 - 31.10.1999 sekundární lékař Chirurgického oddělení Nemocnice Kadaň

15. 2. 2000 - 28. 2. 2001 sekundární lékař Kliniky popáleninové medicíny FN Královské Vinohrady

Od 1. 3. 2001 sekundární lékař Urologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole

Od r. 2004 urologický konsiliář Spinální jednotky 2.LF UK a FN Motol

Od r. 2005 urologický konsiliář Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění

Neurologické kliniky 2.LF UK a FN Motol

Od r. 2013 vedoucí lékař ambulantní části Urologické kliniky 2. LF UK a FN v Motole

Klinická hodnocení:

Combination of Avodart and Tamsulosin (CombAT) ARI 40005 (2004-2009)

SOlifenacin in NeurogenIC Detrusor Overactivity (SONIC) 905-EC-005 (2010-2011)

Specializované profesní zaměření:

Dysfunkce dolních močových cest, stresová inkontinence u mužů a žen.

Přednášky:

Od roku 2002 pravidelná přednášková činnost na výročních konferencích České urologické

společnosti, urologických a onkologických sympóziích.

Publikace:

M. Rejchrt, L. Jarolím, I. Kawaciuk, M. Schmidt, P. Verner, P. Dušek, M. Fabišovský, V.  Kaliská, P. Hanek, J. Soukup: Korelace klinického a patologického stádia u radikální prostatektomie Vybrané otázky onkologie VII. Galén publishing a.s. 2003; 11: 26-27.

M. Rejchrt, L. Hyršl, V. Hyšperska, J. Křiž: Hodnocení výsledků urologické léčby u nemocných po míšních poraněních. Česká urologie 2006;10(2): 60.

M. Rejchrt, I. Kawaciuk, J. Novák, L. Jarolím, P. Dušek, J. Jerie, J. Soukup: Exulcerovaný nádor varlete raritní velikosti. Urologie pro Praxi 2007; 8(4): 16.

Rejchrt M., Kawaciuk I., Jarolím L., Schmidt M., Chocholatý M.: Léčba nemocných s Fourniérovou gangrénou. Česká urologie 2008;12(2): 101. 

M. Rejchrt, I. Kawaciuk, L. Jarolím, M. Schmidt: Léčba nemocných s Fourniérovou gangrénou. Česká urologie 2008;2: 110.

M. Rejchrt, M. Chocholatý, I. Kawaciuk, L. Jarolím, R. Pádr, M. Roček: Léčebná embolizace vysokoprůtokové arteriovenózní malformace pravé ledviny - kazuistika. Česká Urologie 2009; 13 (4):261.

M. Rejchrt, L. Jarolím, Š. Veselý,M. Babjuk, M. Schmidt, V. Šturcová Kaliská, I. Minárik: Radikální prostatektomie s histologickým nálezem pT0. Česká urologie 2010; 14(4): 203 -276.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Neuromodulace dolních močových cest u pacientů s hyperaktivitou detruzoru. Česká urologie 2010;14(4): 39.

M. Rejchrt: Dysfunkce mikce u pacientů s posttraumatickou míšní lézí - péče urologa na spinální jednotce. Česká urologie 2011;15(Suppl. 1): 3 -7.

M. Rejchrt, M. Schmidt, K. Havlová: Periferní neurostimulace nervus tibialis posterior u pacientů s refrakterní hyperaktivitou detruzoru. Česká urologie 2011; 15(2): 75.

M. Rejchrt, M. Schmidt, K. Havlová, L.Jarolím, M. Babjuk: Peripheral stimulation of nervus tibialis in patiens with detrusor hyperaktivity. 2011; European Urology Supplements, Volume 10, No. 9, str. 621.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Elektroda pro perkutánní neurostimulační léčbu hyperaktivity detruzoru. Česká urologie 2012; 16 (10): 57.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Perkutánní aferentní neurostimulace větví nervus ischiadicus neurorezonanční frekvencí - pilotní projekt. Česká urologie 2012; 16 (10): 57.

M. Rejchrt: Využití neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest. Česká urologie 2012;16(1): 5 -12. M. Rejchrt, M. Schmidt, B. Binek, L. Karolín: Percutaneous afferent neurostimulation of nervus ischiadicus branches with neuroresonance frequency - Pilot project. Eur Urol Suppl 2012; 11(4): 100.

M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Zhodnocení výsledků léčby hyperaktivity detruzoru perkutánní rezonanční elektromagnetickou neurostimulací (PRENS) a periferní neurostimulací nervus tibialis posterior (PTNS). Česká Urologie 2013;17(1): 39.

K. Havlová, M. Rejchrt, B. Binek, M. Schmidt: Evaluation of results of the treatment by percutaneous neurostimulation and posterior tibial nerve stimulation in the treatment of patients suffering from detrusor overactivity. Eur Urol Suppl 2013; 12(4): 1140.

M. Rejchrt: Chirurgická léčba ženské stresové inkontinence. Lékařské listy. 2013, 5: 14-16.

J. Kříž, M. Rejchrt: Autonomní dysreflexie - závažná komplikace u pacientů po poranění míchy. Cesk Slov Neurol N. 2014; 77/110(2): 168-173 ISSN 1210-7859 Impakt faktor: 0, 0,279  

M. Rejchrt: Použití sakrální neurostimulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest. Acta medicinae. 2014; 4: 59-60.    

M. Rejchrt, K Havlová: Moderní léčba hyperaktivního měchýře. Postgraduální medicína. 2014, 10, 4: 45-47, ISSN 1212-4184.

M. Rejchrt, K. Havlová, J. Kříž: Prevence recidivujících uroinfekcí intravezikální instilací kyseliny hyaluronové a chondroitinsulfátu u pacientů po míšním poranění. Česká urologie 2014;18 (1): 35.

M. Rejchrt, K. Havlová, J. Kříž: Vývoj bakteriální rezistence v postakutní fázi po míšním poranění v průběhu 10 let. Česká urologie 2014;18 (1): 36.

M. Rejchrt: Perkutánní tibiální neurostimulace. Česká urologie 2015;19 (3): 90.