Úniky moči - inkontinence

Inkontinence je stav, kdy dochází k samovolnému úniku moči. Jedná se o velmi častý problém, který postihuje jak ženy, tak i muže a výrazně negativně ovlivňuje jejich kvalitu života. Přestože je v současné době k dispozici široké spektrum účinných léčebných postupů, stále většina nemocných pociťuje stud a odkládá návštěvu urologa. Problém nechtěných úniků moči postihuje obrovskou část populace. Přestože se vyskytuje u 25-28  % žen mezi 20-80 lety života, 48 % těchto pacientek se s tímto problémem nikdy nesvěřilo lékaři. Naše ambulance nabízí v této oblasti kompletní diagnostiku a léčbu. Zkušenosti v oblasti inkontinence a funkčních poruch močových cest, které jsou dány dlouhodobým aktivním zapojením do výzkumu a zavádění nejmodernějších léčebných metod v této oblasti urologie, znamenají pro naše pacienty nejen možnost odstranit, nebo alespoň zásadním způsobem omezit tyto obtíže, ale zaručují i nadstandardní úroveň komunikace, diskrétnosti a empatie.

 

Stresová inkontinence

Jedná se o únik moči při zvýšeném tlaku na močový měchýř - například při kašlání, kýchání, smíchu, cvičení nebo zvedání těžkých předmětů. Stresová inkontinence nastane, když je oslaben svěrač močového měchýře nebo došlo k oslabení podpůrného aparátu močové trubice. U žen může být tento stav důsledkem změn vyplývajících z těhotenství, porodu a menopauzy. U mužů je příčinou stresové inkontinence nejčastěji operace prostaty, především otevřená či laparoskopická radikální prostatektomie, tedy kompletním odstranění prostaty při lokalizovaném nádorovém onemocnění.

 

Urgentní inkontinence

Jedná se o náhlé a intenzivní nutkání na močení, následované nechtěným únikem moči. Je způsobená buď nekontrolovatelnými stahy svaloviny močového měchýře, nebo zvýšenou citlivostí receptorů ve stěně měchýře. Urgentní inkontinence může být způsobena infekcí močových cest, kameny močového měchýře, tumorem močového měchýře nebo onemocněními nervového systému jako je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, roztroušená skleróza a mozková cévní příhoda. Pokud není odhalena vyvolávající příčina urgentní inkontinence, mluvíme o hyperaktivitě močového měchýře.

 

Inkontinence z přeplnění

Inkontinence z přeplnění se projevuje neúplným vyprazdňováním s postupně se zvětšujícím zůstatkem moči v měchýři po vymočení. Příčinou bývá překážka odtoku moči (nejčastěji na podkladě zvětšené prostaty, zúžené močová trubice, poklesu dělohy a poševních stěn) nebo získaná slabost svaloviny močového měchýře (nejčastěji nervovým poškozením při cukrovce).

 

Smíšená inkontinence

Pokud se vyskytují příznaky více než jednoho typu inkontinence moči, jako je stresová inkontinence a urgentní inkontinence, jedná se o smíšenou inkontinenci.

 

Funkční inkontinence

Mnoho starších lidí, zejména lidí v domovech důchodců, má zkušenosti s inkontinencí jednoduše proto, že jejich tělesné nebo duševní postižení jim brání navštívit toaletu včas.