Vyšší hodnota PSA

PSA- neboli prostatický specifický antigen produkují žlázky prostaty do ejakulátu, kde působí jeho zkapalnění. Jeho zvýšená hladina při vyšetření krve může upozornit na přítomnost zhoubného nádorového onemocnění prostaty (karcinom prostaty, lidově rakovina prostaty).

Průkaz zvýšené hodnoty PSA neznamená 100 % pravděpodobnost nádorového onemocnění prostaty. Tato hodnota narůstá také s věkem, s velikostí prostaty a může se také přechodně zvýšit při infekci močových a pohlavnost cest, či při invazivních zákrocích jako je cévkování močového měchýře.

Pacienta se zvýšenou hodnotou PSA by měl vždy vyšetřit urolog, aby zhodnotil nález na prostatě a zvážil rizika možné přítomnosti onemocnění a eventuálně indikoval podrobnější dovyšetření prostaty (ultrazvukové vyšetření prostaty přes konečník, biopsii prostaty).