Objednání

01.01.2019 00:00

S cílem zkrácení čekací doby pacientů je zaveden objednávací systém k primárnímu urologickému vyšetření, kontrolnímu urologickému vyšetření,
specializovaným vyšetřením, zákrokům a konzultacím diagnostických a léčebných postupů. Pacienti se k vyšetření mohou objednávat telefonicky. Dodržení objednacího času může ovlivnit neplánované ošetření pacienta s akutními náhle vzniklými obtížemi. Cílem objednávacího systému je nejenom zkrácení doby strávené v čekárně, ale především zajištění dostatečného časového prostoru pro pečlivé vyšetření pacienta a podrobné vysvětlení problematiky, důvodu doporučených vyšetření a navržené léčby. Interval objednání pacienta určuje lékař dle kapacitních možností pracoviště se zohledněním závažnasti symptomů nemocného.